Obchodné podmienky

1, Všeobecné ustanovenia :

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhláseným predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2, Ako a kde nakupovať :

V našej predajni Včelárstvo - Majerník Kluknava 232, 05351 Kluknava. Alebo na stolmaj232@gmail.com

Objednávky prijímame aj na čísle – tel. fax 053/447 32 26 / 0917 808 067

 

3, Objednávanie tovaru :

Ponúkame Vám možnosť nákupu tovaru priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu , e-mailu. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váhaa ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch, a  údajov výrobcov. V prípade nezrovnalosti Vás samozrejme budeme kontaktovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade zo špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi k obsluhe a záručnými listami.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky, a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktov,poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Podľa § 12 zákon č. 108/2000 Z.z. - je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu vrátiť zakúpený tovar na vlastné náklady a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

4, Potvrdenie objednávky :

Objednávka bude potvrdená do 24 hodín emailom, prípadne telefonicky. Objednávka bude najbližší pracovný deň telefonický overená. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 

5, Zrušenie objednávky :

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

 

6, Balné a poštovné :

Objednaný tovar Vám zašleme expresným  kuriérom. Cena dopravy závisí od váhy balíka . Cena za dopravu je v potvrdení objednávky. Cena za dopravu je orientačná a môže sa odvíjať od váhy balíkov a ceníka kurierskej spoločnosti.

Ku každéj objednávke je účtované 1,00 EURO balné za každý balík.

 

 

7, dodacia lehota :

Dodacia lehota je od 3 – 14 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade , že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

 

 

8, Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese stolmaj@mail.t-com.sk  Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 

9, Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Stanislav majerník - Včelárstvo 053 51  Kluknava 232, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni . Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

11, Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

12, Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

13, Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

14, , Reklamácie a záruka :

Prípadne reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadne chyby je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za poškodenia továru spôsobene prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

 

Záruka sa nevzťahuje na :

a, chyby zapríčinené bežným používaním

b, nesprávnym použitím výrobku

c, nesprávnym skladovaním

d, nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením

 

Postup pri reklamácii:

1, Informujte Nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2, tovar zašlite ako doporučený a poistený balík ( nie na dobierku ) na našu adresu.

3, do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, a tel. kontakt

4, priložte záručný list a doklad o nadobudnutí a reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru našou firmou. V prípade ďalších reklamácii Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužitý a musí obsahovať všetky zaslané doklady. Náklady za poštovné si zákazník znáša sám, a to v plnej výške k zákazníkovi aj späť k predajcovi.

 

15,, Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto osobné údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás, a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Internetový obchod www.stolmaj.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428 / 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.Registračne číslo pre informačný systém www.stolmaj.sk  201414743

 

16, Spôsob platby

Na dobierku – za tovar zaplatíte pri dodávke, priamo kuriérovi

Platba prevodom na náš účet : 521015347/0900

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia - Odbor ochrany spotrebiteľa, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1